[On-line interaktivni seminar] SAMOOSKRBA z električno energijo – nova zakonodaja in tehnične zahteve

  NOVA Uredba o SAMOOSKRBI z električno energijo iz obnovljivih virov energije

  Datum / Čas
  Date(s) - 9. aprila, 2021
  9.00-14.00

  Lokacija
  Agencija POTI - Z znanjem do cilja

  Kategorije


  Nova Uredba, Pravilnik o tehničnih zahtevah, predlog novega Zakona o oskrbi z električno energijo, nove Tehnične smernice ter novih Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

  Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

  Energetski zakon (EZ-1), Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) določajo na kakšen način lahko proizvajajo lastno električno energijo iz obnovljivih virov za svoje potrebe praktično vsi odjemalci.

  Samooskrba z električno energijo:

  • v primeru individualne samooskrbe je naprava za samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo individualne stavbe;
  • v samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežeta najmanj dva odjemalca znotraj večstanovanjske stavbe;
  • samooskrba skupnosti odjemalcev (skupnost OVE) pomeni, da gre za skupnost odjemalcev, ki so na distribucijsko omrežje priključeni znotraj iste transformatorske postaje in se povežejo v skupnost, z namenom pridobivanja in koriščenja električne energije, proizvedene v lastni napravi za samooskrbo.
  • samooskrba poslovnih objektov, industrijskih con in obratov, … z električno energijo iz obnovljivih virov bo tudi prestavljena na tem strokovnem seminarju.

  Na strokovnem seminarju bodo pojasnjene zakonodajne novosti:

  • kdo se po Uredbi lahko samooskrbuje,
  • kakšna je lahko moč naprave za samooskrbo,
  • priključevanja in obratovanja elektrarn,
  • na kakšen način se obračunava proizvodnja/raba električne energije in ostali prispevki,
  • kaj je samooskrba večstanovanjske stavbe in kaj skupnost OVE,
  • kako lahko svojo električno energijo pridobivajo poslovni objekti, večji odjemalci, …
  • kakšne so varnostne zahteve, katere morajo izpolnjevati vse naprave za samooskrbo z električno energijo,
  • predlog novih Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE) ter Navodil za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
  • novi tehnični smernici s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah in zaščiti stavb pred delovanjem strele v povezavi s samooskrbo z električno energijo.

  Še več informacij o seminarju, predavateljih ter prijavnico boste našli tukaj:http://bit.ly/2IFtMcm

  Agencija POTI - Z znanjem do cilja
  info@agencija-poti.si|01 511 39 21|Spletna stran

  V Agenciji POTI, izobraževalni, svetovalni in založniški družbi, smo si v 20-ih letih delovanja pridobili obilo znanja in izkušenj na področju izvajanja izobraževalnih programov. Sodelujemo z izkušenimi predavatelji, ki so predvsem strokovnjaki iz prakse.

  S spleta