SAMOOSKRBA z električno energijo – nove tehnične zahteve

  NOVA Uredba o SAMOOSKRBI z električno energijo iz obnovljivih virov energije

  Datum / Čas
  Date(s) - 16. oktobra, 2020
  9.00 - 14.30

  Lokacija
  Agencija POTI - Z znanjem do cilja

  Kategorije


  Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

  Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.  

  Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) sta že v polni veljavi. Zadnja sprememba Uredbe in tudi določila v Energetskem zakonu sta določila definicije za vrste samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije:

  • V primeru individualne samooskrbe je naprava za samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe;
  • V samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo za lastne potrebe preko dveh ali več merilnih mest
  • Samooskrba skupnosti odjemalcev (skupnost OVE) pomeni, da gre za skupnost odjemalcev, ki so na distribucijsko omrežje priključeni znotraj iste transformatorske postaje in se povežejo v skupnost, z namenom pridobivanja in koriščenja električne energije, proizvedene v lastni napravi za samooskrbo.

  Pa tudi samooskrba poslovnih objektov, industrijskih con in obratov, … z električno energijo iz obnovljivih virov. Na tak način bodo koristi sistema samooskrbe lahko deležni tudi tisti, ki do sedaj niso mogli biti.

  Na strokovnem seminarju bodo predstavljene in pojasnjene zakonodajne novosti:

  • kdo se po novi uredbi lahko samooskrbuje,
  • kakšna je lahko moč naprave za samooskrbo,
  • priključevanja in obratovanja elektrarn,
  • na kakšen način se bo obračunavala proizvodnja/raba električne energije in ostali prispevki,
  • kaj je samooskrba večstanovanjske stavbe in kaj skupnost OVE,
  • kako lahko svojo električno energijo pridobivajo poslovni objekti, večji odjemalci, …
  • kakšne so varnostne zahteve, katere morajo izpolnjevati vse naprave za samooskrbo z električno energijo,
  • predlog novih Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE) ter osnutek Navodil za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
  • novi tehnični smernici s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah in zaščiti stavb pred delovanjem strele v povezavi s samooskrbo z električno energijo.

  Še več informacij o seminarju, predavateljih ter prijavnico boste našli tukaj:http://bit.ly/2IFtMcm

  info@agencija-poti.si | 01 511 39 21 | Spletna stran

  V Agenciji POTI, izobraževalni, svetovalni in založniški družbi, smo si v 20-ih letih delovanja pridobili obilo znanja in izkušenj na področju izvajanja izobraževalnih programov. Sodelujemo z izkušenimi predavatelji, ki so predvsem strokovnjaki iz prakse.

  S spleta