SAMOOSKRBA z električno energijo – nove tehnične zahteve

  0
  NOVA Uredba o SAMOOSKRBI z električno energijo iz obnovljivih virov energije

  Datum / Čas
  Date(s) - 17. aprila, 2020
  9.00 - 14.30

  Lokacija
  Agencija POTI - Z znanjem do cilja

  Kategorije


  Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

  Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.  

  S 1. majem 2019 je začela veljati nova prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) v kateri so določene vrste samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije:

  • V primeru individualne samooskrbe je naprava za samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe.
  • V samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo za lastne potrebe preko dveh ali več merilnih mest priključenih na skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo te stavbe.
  • Samooskrba skupnosti odjemalcev (skupnost OVE) pomeni, da gre za skupnost odjemalcev, katerih merilna mesta niso vezana na notranjo inštalacijo istega objekta oz. lokacije, vendar pa so v bližini (so vezani na omrežje iste TP) in se povežejo v skupnost z namenom koriščenja električne energije, proizvedene v napravi za samooskrbo.

  Pa tudi samooskrba poslovnih objektov, industrijskih con in obratov, … z električno energijo iz obnovljivih virov.  Na tak način bodo koristi sistema samooskrbe lahko deležni tudi tisti, ki do sedaj niso mogli biti.

  Na strokovnem seminarju bodo predstavljene in pojasnjene zakonodajne novosti:

  • kdo se po novi uredbi lahko samooskrbuje,
  • kakšna je lahko moč naprave za samooskrbo,
  • priključevanja in obratovanja elektrarn,
  • na kakšen način se bo obračunavala proizvodnja/raba električne energije in ostali prispevki,
  • kaj je samooskrba večstanovanjske stavbe, poslovnih objektov, industrijskih con in kaj skupnost OVE,
  • kakšne so varnostne zahteve, katere morajo izpolnjevati vse naprave za samooskrbo z električno energijo.

  Še več informacij o seminarju, predavateljih ter prijavnico boste našli tukaj:http://bit.ly/2IFtMcm