Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

  Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

  Datum / Čas
  Date(s) - 23. septembra, 2020
  9.00 - 14.30

  Lokacija
  Agencija POTI - Z znanjem do cilja

  Kategorije


  Nova finančna persepktiva EU in novi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)

  Javno-zasebna partnerstva vedno bolj postajajo nuja za zagotavljanje javne infrastrukture in izvajanje javnih služb.

  Evropska komisija vidi v finančni perspektivi 2021-2027 evropsko sofinanciranje kot dopolnitev nacionalnemu, zato je določila nižje meje za sofinanciranje. S tem bo okrepljen tudi čut odgovornosti upravičencev za njihov projekt. Tako je zgornja meja sofinanciranja pri manj razvitih regijah 70 %, pri regijah v prehodu pa 55 % (razvitejše regije so upravičene do 40 % sofinanciranja).

  Naložbeni načrt za Evropo glede izgradnje javne infrastrukture vpeljuje premik od njenega financiranja iz izključno javnih sredstev in subvencij v smeri javno-zasebnih partnerstev in finančnih inštrumentov

  Namen strokovnega seminarja je:

  • pripraviti udeležence iz javnega in zasebnega sektorja na finančno perspektivo 2021-2027, ko se bo meja za sofinanciranje iz skladov EU bistveno znižala,
  • seznaniti udeležence z zakonodajnim okvirom, oblikami in modeli javno-zasebnih partnerstev,
  • natančno po korakih predstaviti postopek vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva (predhodni postopek, sprejem odločitve o javno-zasebnem partnerstvu, izvedba razpisa, pomen pogajanj, izdaja odločitve, sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, pravno varstvo, spreminjanje dolgoročnih pogodb in pomen nadzora nad izvajanjem pogodbe),
  • prikazati pomen pravnega, ekonomskega in tehničnega znanja za uspešno izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva,
  • predstaviti pomen in izdelavo investicijske dokumentacije v postopkih javno-zasebnih partnerstev,
  • opisati kombiniranje različnih virov financiranja za izvedbo projektov javno-zasebnih partnerstev (sredstva državnega/občinskih proračunov, sredstva skladov EU, zasebna sredstva) – kdaj in kako, …

  Še več informacij o seminarju, predavateljicah ter prijavnico boste našli tukaj: http://bit.ly/2XCj5ur